Computerhulp

Hulp met u computer, Mac, laptop, internet of mail? Neem gerust contact op voor computerhulp aan huis.

Erg fideel van hem.

Obama kondigt stop op afluisteren bevriende staatshoofden door NSA aan

Door Olaf van Miltenburg

President Obama van de VS heeft een aantal hervormingen bij inlichtingendiensten aangekondigd die het vertrouwen in de NSA moeten herstellen. Hij beloofde onder meer het afluisteren van bevriende staatshoofden en regeringsleiders te stoppen.

Obama begon zijn langverwachte toespraak met het verdedigen van het werk van de NSA. Hij herhaalde dat de inlichtingendiensten de laatste tien jaar enorme stappen heeft gezet die aanslagen voorkomen zouden hebben. Ook zei hij dat Amerikaanse spionagediensten niet anders opereren dan die van andere mogendheden hij het bespioneren van andere landen: “We gaan ons niet verontschuldigen dat onze inlichtingendiensten effectiever zijn in hun werk.”

Wel zei hij in te zien dat het risico is toegenomen dat de diensten buiten hun boekje gaan door de toegenomen capaciteiten. Ook zei hij zich te beseffen dat technologie het mogelijk maakt burgers te bespioneren op een manier die op gespannen voet met hun vrijheden staat.

Een van de concrete toezeggingen die Obama deed was een stop op het afluisteren van bevriende buitenlandse leiders, tenzij de staatsveiligheid accuut in gevaar is: “Als ik wil weten hoe ze over iets denken, pak ik de telefoon op en bel ik ze, in plaats van dat we ze afluisteren.” Ook beloofde hij meer samenwerking met bevriende naties op gebied van inlichtingen. De opmerking is een poging een einde te maken aan de diplomatieke onrust van de laatste maanden; vooral Duitsland en Brazilië waren boos over het afluisteren van hun staatslieden en ze eisten een stop op de ‘buitensporige spionage’.

Daarnaast zei Obama dat bepaalde bescherming die Amerikanen genieten ten aanzien van hun privacy, ook gaat gelden voor buitenlanders, zonder hier verder over in detail te treden anders dan dat het om onder andere de duur van opgeslagen data gaat.

De meeste hervormingen hadden betrekking op de VS zelf. Zo beloofde Obama dat het programma voor de massale opslag van telecommetadata op termijn verdwijnt en plaats maakt voor een alternatief waarbij de overheid niet over de gegevens beschikt. Ook mag de NSA geen telefoonnummers meer afluisteren die drie stappen van die van een verdachte terrorist verwijderd zijn, dat mag alleen nog bij nummers via maximaal twee ‘hops’.

De omstreden national security letters, verzoeken van de FBI om gegevens bij bedrijven, blijven niet langer oneindig geheim. Onder andere Google klaagde in het verleden dat het niets mocht zeggen over de opvragingen voor gebruikersgegevens. Wel blijft het zo dat voor de national security letters geen gerechtelijk bevel noodzakelijk is. Obama had als advies gekregen het wel via de rechter te laten verlopen; de FBI was hier op tegen. “We gaan het mogelijk maken voor communicatie-aanbieders om meer informatie over dataverzoeken openbaar te maken dan ooit tevoren”, zei Obama nog wel. Een groot aantal ict-bedrijven, waaronder Microsoft, Google en Facebook klaagden over het gebrek aan transparantie bij het openbaar mogen maken van de verzoeken om gebruikersgegevens.

Een ander advies dat de Amerikaanse president niet opvolgde, was ingaan op de praktijk van de NSA om backdoors in software en it-apparatuur in te bouwen, softwarelekken uit te buiten en encryptie met opzet te verzwakken. Beveiligingsexperts waarschuwen voor de gevolgen hiervan, terwijl Amerikaanse bedrijven bang zijn dat hun producten hierdoor buiten de VS in de ban gedaan wordt. Obama lijkt deze praktijk dus niet aan banden te willen leggen.

Obama

*bron:tweakers
%d bloggers liken dit: