Computerhulp

Hulp met u computer, Mac, laptop, internet of mail? Neem gerust contact op voor computerhulp aan huis.

Tips voor het maken van sterk wachtwoord

Wachtwoorden zijn de eerste verdedigingslinie tegen onrechtmatige toegang tot uw computer. Hoe krachtiger uw wachtwoord, des te beter de beveiliging van uw computer tegen hackers en schadelijke software. U moet ervoor zorgen dat u sterke wachtwoorden gebruikt voor alle accounts op uw computer. Als u een bedrijfsnetwerk gebruikt, kan uw netwerkbeheerder van u eisen dat u een sterk wachtwoord gebruikt.

Wat maakt een wachtwoord sterk (of zwak)?

Een sterk wachtwoord:

 • Is ten minste acht tekens lang.

 • Is niet uw gebruikersnaam, echte naam of bedrijfsnaam.

 • Is geen volledig woord.

 • Wijkt duidelijk af van eerdere wachtwoorden.

 • Bevat tekens uit elk van de volgende vier categorieën:

  Categorie
  Voorbeelden

  Hoofdletters

  A, B, C

  Kleine letters

  a, b, c

  Cijfers

  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

  Symbolen op het toetsenbord (alle tekens op het toetsenbord die niet zijn gedefinieerd als letters of cijfers) en spaties

  ` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ – + = { } [ ] \ | : ; ” ‘ < > , . ? /

Een wachtwoord kan voldoen aan alle bovengenoemde criteria en nog steeds een zwak wachtwoord zijn. De tekenreeks Hello2U! voldoet bijvoorbeeld aan alle bovengenoemde criteria voor een sterk wachtwoord, maar is nog steeds zwak omdat het een volledig woord bevat. H3ll0 2 U! is een sterker alternatief, omdat een aantal van de letters in het volledige woord zijn vervangen door cijfers en omdat het woord tevens spaties bevat.

De volgende tips kunnen helpen om uw wachtwoord te onthouden:

 • Stel een acroniem samen op basis van een gemakkelijk te onthouden gegeven. Kies bijvoorbeeld een zin die voor u van betekenis is, bijvoorbeeld Mijn zoon is geboren op 12 december 2004. Met deze zin als richtlijn kunt u het wachtwoord samenstellen als Mzigo12-dec4.

 • Vervang letters of woorden door cijfers, symbolen en spelfouten in een gemakkelijk te onthouden zin. De zin Mijn zoon is geboren op 12 december 2004 kan bijvoorbeeld worden omgezet in Mi$oonz’ vrjd8iz 12124 (u mag spaties gebruiken in uw wachtwoord).

 • Relateer uw wachtwoord aan uw favoriete hobby of sport. Bijvoorbeeld: Badminton is mijn sport kan worden omgezet in B@dm1nt()n=m’nsprt.

Als u uw wachtwoord moet opschrijven om het te kunnen onthouden, label het dan niet als wachtwoord en bewaar het op een veilige plaats.

%d bloggers liken dit: